Organizator


Dobrodošli na 10. jubilarni festival folklora u Nišu

Upoznajte institucije i organizacije koje su podržavale festival punih 10 godina

Studentski kulturni centar

jedna je od vodećih institucija u Nišu, koja svojim radom profilišhe kulturni prostor grada. Kroz svoje programe, okuplja veliki broj mladih ljudi, studenata i šire populacije svih generacija koja u njegovim programima prepoznaje prostor za dobru i kvalitetnu zabavu. Jedan od posebno važnih aspekata jesu napori da se kroz umetnički rad očuvaju i stare kulturne tekovine i time napravi veza između kulturne prošlosti i kulturne budućnosti.

Folklorni ansambl ORO

Ansambl narodnih pesama i igara 'ORO' osnovan je 1959. godine na Univerzitetu u Nišu a od 1992 god radi pod okriljem Studentskog kulturnog centra Niš. Danas u okviru ansambla postoje prvi, pripremni i nekoliko mlađih ansambala. Veliko interesovanje za igru pokazuje da je ORO tokom godina dobro predstavljao lepotu i značaj folklornog igranja i inspirisao mlade da stalno nastavljaju tradiciju dugu pola veka.  Umetnički rukovodilac ansambla je Slavoljub Uzunović.

CIOFF®
je zvanični partner UNESCO, akreditovani na UNESCO ICH komiteta. Je osnovano 1970. godine, dužnost CIOFF® je očuvanje, unapređenje i širenje tradicionalne kulture i folklora